Met ingang van 1 januari 2022 zijn de tarieven bij Praktijk Innsaei als volgt:

Volwassenen € 75,= per sessie, 5 sessies voor € 350,=

Kinderen (tot 18 jaar) € 60,= per sessie, 5 sessies voor € 275,=

Een sessie zal gewoonlijk circa een uur duren, maar kan naar gelang de ontwikkelingen tijdens de sessie ook (iets) langer of korter duren: dit heeft dan geen invloed op de prijs van de sessie.

Uiteraard staat Praktijk Innsaei voor kwaliteit en een professionele manier van werken. Daarom is Praktijk Innsaei ook aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg. Mocht u ontevreden zijn en wij komen er samen niet uit, dan kunt u via het Klachtenportaal een klacht indienen. Vervolgens wordt alles in werking gesteld om tot de best mogelijke oplossing te komen.