Met ingang van 1 januari 2020 zijn de tarieven bij Praktijk Innsaei als volgt:

Volwassenen € 75,= per sessie, 5 sessies voor € 325,=

Kinderen € 60,= per sessie, 5 sessies voor € 250,=

Een sessie zal gewoonlijk circa een uur duren, maar kan naar gelang de ontwikkelingen tijdens de sessie ook (iets) langer of korter duren: dit heeft dan geen invloed op de prijs van de sessie.

Wellicht is het mogelijk om sessies (gedeeltelijk) vergoed te krijgen via de WMO; Praktijk Innsaei heeft hiervoor een contract met de gemeente Westerkwartier. Daarnaast is Praktijk Innsaei aangesloten bij Samen Sterk Zorg; ook via deze organisatie is het mogelijk (een deel van) de kosten van de sessies vergoed te krijgen. Neem voor meer informatie contact op met Saskia de Heij, tel: 06-40404720 of stuur een e-mail: saskia@praktijkinnsaei.nl.

Uiteraard staat Praktijk Innsaei voor kwaliteit en een professionele manier van werken. Daarom heeft Praktijk Innsaei ook het KIWA-keurmerk ZZP-ers Zorg zijn we aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg. Mocht u ontevreden zijn en wij komen er samen niet uit, dan kunt u via het Klachtenportaal een klacht indienen. Vervolgens wordt alles in werking gesteld om tot de best mogelijke oplossing te komen.