Met ingang van 1 september 2022 zijn de tarieven bij Praktijk Innsaei als volgt:

Volwassenen € 75,= per sessie

Kinderen (tot 18 jaar) € 60,= per sessie

Een eerste kennismakingsgesprek is gratis.

Een sessie zal gewoonlijk circa een uur duren, maar kan naar gelang de ontwikkelingen tijdens de sessie ook langer of iets korter duren: dit heeft dan geen invloed op de prijs van de sessie.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG; hierdoor is er een mogelijkheid voor een gedeeltelijke vergoeding vanuit het aanvullende pakket van je zorgverzekering (afhankelijk van het gekozen pakket en de voorwaarden). Informeer hiernaar bij je zorgverzekeraar.

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekeraars 2022 voor Alternatieve Zorg vanuit Aanvullende Ziektekostenverzekering: https://www.de-nfg.nl/vergoedingen.html

Voor kinderen is het mogelijk een aanvraag te doen bij je gemeente voor een Persoons Gebonden Budget (PGB); het verschilt per gemeente of ze een PGB afgeven of niet.

Uiteraard sta ik met Praktijk Innsaei voor kwaliteit en een professionele manier van werken. Daarom is Praktijk Innsaei ook aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg. Met ingang van 1 september 2022 wordt dit Geschillencommissie Quasir. Mocht u ontevreden zijn en komen wij er onverhoopt samen niet uit, dan kunt u via het Klachtenportaal een klacht indienen. Vervolgens wordt alles in werking gesteld om tot de best mogelijke oplossing te komen.